Hebben muggen een nest?

Home » Alles over muggen » Hebben muggen een nest?
muggennest

Nee, officieel spreken we bij muggen niet over een ‘nest’. Dat komt omdat muggen er niet teruggaan om te voeden en/of te broeden. Maar muggen ontstaan wel op eenzelfde plek. Die plek wordt vaak het ‘muggennest’ genoemd. Voordat een mug je ’s nachts uit je slaap houdt, ondergaat zij verschillende stadia. Maar een mug zal niet geboren of gevoed worden in een nest. Wij leggen je in dit artikel precies uit hoe het zit met de nesten van muggen én wat je moet doen als je er een in je huis hebt. 

De functie van muggennesten

Muggen maken geen nest om in te leven of om in de broeden. Het zijn geen sociale dieren met een ‘thuisbasis’ waar ze graag terugkomen. Officieel spreek je dan ook niet van een ‘muggennest’. Het is dus meer een broedplek. Hoe dit werkt leggen we uit aan de hand van de fases die een mug doormaakt.

1. Muggeneitje

Een vrouwtjesmug zet verschillende eitjes af in pakketjes op het wateroppervlakte van een bij voorkeur zoveel mogelijk stilstaand watertje. Het vrouwtje zet meerdere van dit soort vlotjes uit die uit meerdere eitjes bestaan. Als je het zo wilt zien, is dat min of meer het muggennest.

2. Muggenlarve

Afhankelijk van de temperatuur van het water verandert het eitje zich binnen één tot negen dagen tot een larve. Deze larve verdwijnt daarna in hetzelfde water tot vlak onder het wateroppervlak en hangt dan als larve verticaal onder het wateroppervlak. Vanuit haar achterste steekt een kleine buis door het wateroppervlak waardoor ze zich van lucht kan voorzien. De larve voedt zich met plantaardig materiaal en micro-organismen. Ze vervellen zich meerdere keren en worden uiteindelijk een pop.

3. Ontpoppen

Opnieuw transformeert ze zich – afhankelijk van de temperatuur – binnen één tot twee weken tot een pop. Ook dan blijft zij vlak onder het wateroppervlakte hangen, alleen is ze nu gekromd (als een komma) en voorziet ze zichzelf van lucht door twee kleine buisjes die vanuit haar kop door het wateroppervlak steken. Binnen twee weken ontpopt zij zich daarna tot een volwassen mug.

4. Volwassen mug

Wanneer de mug volwassen is, gaat deze ‘s nachts op zoek naar eten en overdag zoekt ze een plekje om rustig de dag door te komen. Ze heeft een voorkeur voor donkere ondergronden. Je kan haar vaak vinden in een hoekje vlak onder het plafond, onder de bladeren van een plant, achter een kast of in een kier. Als ze de winter moeten overleven verschuilen ze zich ook graag in donkere plekken zoals kruipruimten, kelders of spouwmuren. Zodra de mug volwassen is gaat ze voornamelijk haar eigen gang en is ze vaak, te vaak op zoek naar jou…. Ze keert dus niet terug naar het nest.

Muggennest in en rondom je huis

Om overlast van muggen te voorkomen is het slim om je te richten op de nesten. Zo ga je niet enkel voor het elimineren van de mug zelf, maar ook voor de toekomstige muggen die de fase van eitje naar larf tot mug nog moeten doorlopen. Maar waar begin met zoeken? Onderstaand sommen we 4 tips op om muggennesten in en rondom je huis te voorkomen. 

1. Stilstaand water voorkomen

Stilstaand water is dus hetgeen wat muggen nodig hebben om zich voort te planten. Heb je plekken waar water stil komt te staan zoals bloembakken, stukjes in de tuin waar het water niet wegloopt of het putje wat altijd verstopt zit? Probeer dit dan te verhelpen. Dit geldt ook voor planten binnen, want ook in huis weten muggen zich voort te planten. Lekt er ergens een kraan die altijd voor een laagje water zorgt? Ook dat kan een potentiële broedplaats zijn. 

2. Gras kort houden

Muggen houden zich overdag rustig op vochtige en koele plekken. Lang gras is een voorbeeld van de ideale omstandigheden voor muggen om zich schuil te houden. Houd het gras in je tuin dus kort. 

3. Zonlicht

Heb je toch stilstaand water zoals een vijver? Weet dat muggen bescherming nodig hebben tegen de zon. Niet alleen de volwassen muggen, maar ook de eieren en larven kunnen dood gaan aan teveel zonlicht. Daarom kiest een mug er meestal voor om het nest in een schaduwrijke omgeving te maken. 

4. Huisdieren

Muggen hebben onder andere bloed nodig om zich voort te planten. Dit hoeft niet het bloed van mensen te zijn. Ook huisdieren kunnen dus de klos zijn. Omdat muggen zich in de buurt van voedsel settelen, kan een hondenhok (of in de buurt daarvan) ook een populaire broedplek zijn. Ben dus extra alert op deze plekken.

 

Reactie verzenden