Drones tegen Muggen

Home » Anti-muggen tips » Muggen verdelgen » Drones tegen Muggen
Oma weet raad met muggen

Australische wetenschappers hebben een nieuwe methode ontdekt om muggennesten te ontdekken en zodoende te bestrijden: namelijk het inzetten van drones. Drones zijn niet alleen op het gebied van Defensie inzetbaar om op afstand kwade groeperingen op te sporen: het is dus ook mogelijk om schadelijke muggennesten te vinden. Een ideale vondst!

Mug-drone programma

Ironisch misschien? Een lawaaiig apparaat dat een zoemend en brommend geluid produceert en een zoemende mug uitschakelt? Toch is het wel degelijk een uitstekende nieuwe toepassing, bedacht door een speciale faculteit van de Universiteit van Adelaide. Niet alleen is het goedkoop, snel, maar tevens kan een drone in dergelijke gevallen op gebieden terecht komen, die voor mensen moeilijk gangbaar zijn. Nu zal dat in Nederland minder snel voorkomen, maar in groot uitgestrekte gebieden zoals Australië bestaan er veel stukken drassig land, die zo goed als onbegaanbaar zijn. Of het vergt uren om deze waterrijke stukken land te bewandelen. En muggen vinden het natuurlijk heerlijk om op deze vochtige plekken te broeden. Met een drone vlieg je daar natuurlijk in een mum van tijd overheen.

Dit ‘mug-drone programma’ maakt deel uit van een speciale afdeling van de Universiteit van Adelaide, dat zich specifiek richt op onbemande voertuigen. De inzetbaarheid van drones op het gebied van Defensie heeft ertoe geleid dat ook dergelijke schadelijke dieren en hun nestjes opgespoord kunnen worden. Aangezien het wel duidelijk is geworden dat veel muggensoorten schadelijk zijn voor de mens, doordat zij ziektes kunnen verspreiden, is het niet zo vreemd dat wetenschappers van diverse faculteiten alternatieve bestrijdingsmiddelen vinden (lees ook onze blog over genetische gemanipuleerde muggen) en de inzetbaarheid van drones is dan ook een uitstekende vondst om ze niet alleen op te sporen, maar in de tweede fase ook te verdelgen.

Vernietigen van muggen

Het zogenoemde ‘mug-drone programma’ bestaat in zekere zin uit drie verschillende fases. In de eerste fase is het dus de bedoeling dat er poeltjes gevonden worden waar de muggen graag broeden en waar deze muggennesten voor overlast kunnen zorgen. In de tweede fase draait het erom dat deze broedplaatsen gecontroleerd worden op de groottes, hoeveelheid larven, etcetera. Zodra er is geconcludeerd of dit nestje schade kan veroorzaken (als het bijvoorbeeld tijgermuggen zijn), dan kan er overgegaan worden op fase drie.

In de laatste fase is het ook de bedoeling dat de drone ingezet wordt om deze broedplaatsen en de muggen die hier groeien ‘uit te schakelen’. Dit kan doordat deze in staat is om kleine stukjes en pellets larvicide, een chemisch bestrijdingsmiddel, te vervoeren en te deponeren in deze poeltjes. Als de bestuurder van de drone dus een poeltje heeft gevonden kan hij in de volgende fase eenvoudig ervoor zorgen dat het muggennest en de larven in zijn geheel onschadelijk wordt gemaakt.

Evolutie en gevaar

Wetenschappers hebben al vaker zorgen geuit over de mug en het feit dat deze diertjes zoveel ziektes verspreiden. Daarbij zijn er in Australië ook muggensoorten geconstateerd die veel groter zijn dan normale muggen. Beangstigend dus (kijk hier maar wat een cameraman van ABC heeft moeten doorstaan)! Muggen evolueren, dat is een logisch gevolg door de tijd heen, aldus één van de wetenschappers, en daardoor is het noodzakelijk dat er nieuwe innovaties op de markt komen om insecten als de mug te bestrijden. Het ‘mug-drone programma’ blijkt wel een van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied en uiterst effectief.